Classic Doubleroom Mountain
Saison A
Wintertime

25.11. - 17.12.21
08.01. - 28.01.22
19.03. - 01.04.22
18.04. - 01.05.22

Saison B
Schneeparadies

29.01. - 18.02.22
05.03. - 18.03.22
02.04. - 17.04.22

Saison C
Wellnesszeit

18.12.21 - 07.01.22
19.02. - 04.03.22

Do-So
€ 137
€ 167
€ 181
So-Do
€ 123
€ 153
€ 167
ab 7 Nächten
€ 119
€ 149
€ 163
Wochenpreis
€ 833
€ 1.043
€ 1.141
Comfort Doubleroom
Saison A
Wintertime

25.11.-17.12.21
08.01.-28.01.22
19.03.-01.04.22
18.04.-01.05.22

Saison B
Schneeparadies

29.01.-18.02.22
05.03.-18.03.22
02.04.-17.04.22

Saison C
Wellnesszeit

18.12.21-07.01.22
19.02.-04.03.22

Do-So
€ 137
€ 167
€181
So-Do
€ 123
€ 153
€ 167
ab 7 Nächten
€ 119
€ 149
€ 163
Wochenpreis
€ 833
€ 1.043
€ 1.141
Comfort Doubleroom Mountain
Saison A
Wintertime

25.11.-17.12.21
08.01.-28.01.22
19.03.-01.04.22
18.04.-01.05.22

Saison B
Schneeparadies

29.01.-18.02.22
05.03.-18.03.22
02.04.-17.04.22

Saison C
Wellnesszeit

18.12.21-07.01.22
19.02.-04.03.22

Do-So
€ 147
€ 177
€ 191
So-Do
€ 133
€ 163
€ 177
ab 7 Nächten
€ 129
€ 159
€ 173
Wochenpreis
€ 903
€ 1.113
€ 1.211
Premium Doubleroom
Saison A
Wintertime

25.11.-17.12.21
08.01.-28.01.22
19.03.-01.04.22
18.04.-01.05.22

Saison B
Schneeparadies

29.01.-18.02.22
05.03.-18.03.22
02.04.-17.04.22

Saison C
Wellnesszeit

18.12.21-07.01.22
19.02.-04.03.22

Do-So
€ 152
€ 182
€ 196
So-Do
€ 138
€ 168
€ 182
ab 7 Nächten
€ 134
€ 164
€ 178
Wochenpreis
€ 938
€ 1.148
€ 1.246
Premium Doubleroom Mountain
Saison A
Wintertime

25.11.-17.12.21
08.01.-28.01.22
19.03.-01.04.22
18.04.-01.05.22

Saison B
Schneeparadies

29.01.-18.02.22
05.03.-18.03.22
02.04.-17.04.22

Saison C
Wellnesszeit

18.12.21-07.01.22
19.02.-04.03.22

Do-So
€ 157
€ 187
€ 201
So-Do
€ 143
€ 173
€ 187
ab 7 Nächten
€ 139
€ 169
€ 183
Wochenpreis
€ 973
€ 1.183
€ 1.281
Classic Suite
Saison A
Wintertime

25.11.-17.12.21
08.01.-28.01.22
19.03.-01.04.22
18.04.-01.05.22

Saison B
Schneeparadies

29.01.-18.02.22
05.03.-18.03.22
02.04.-17.04.22

Saison C
Wellnesszeit

18.12.21-07.01.22
19.02.-04.03.22

Do-So
€ 167
€ 197
€ 211
So-Do
€ 153
€ 183
€ 197
ab 7 Nächten
€ 149
€ 179
€ 193
Wochenpreis
€ 1.043
€ 1.253
1.351
Comfort Suite Mountain
Saison A
Wintertime

25.11.-17.12.21
08.01.-28.01.22
19.03.-01.04.22
18.04.-01.05.22

Saison B
Schneeparadies

29.01.-18.02.22
05.03.-18.03.22
02.04.-17.04.22

Saison C
Wellnesszeit

18.12.21-07.01.22
19.02.-04.03.22

Do-So
€ 182
€ 212
€ 226
So-Do
€ 168
€ 198
€ 212
ab 7 Nächten
€ 164
€ 194
€ 208
Wochenpreis
€ 1.148
€ 1.358
€ 1.456
Classic Studio Mountain
Saison A
Wintertime

25.11.-17.12.21
08.01.-28.01.22
19.03.-01.04.22
18.04.-01.05.22

Saison B
Schneeparadies

29.01.-18.02.22
05.03.-18.03.22
02.04.-17.04.22

Saison C
Wellnesszeit

18.12.21-07.01.22
19.02.-04.03.22

Do-So
€ 167
€ 197
€ 211
So-Do
€ 153
€ 183
€ 197
ab 7 Nächten
€ 149
€ 179
€ 193
Wochenpreis
€ 1.043
€ 1.253
€ 1.351
Comfort Studio
Saison A
Wintertime

25.11.-17.12.21
08.01.-28.01.22
19.03.-01.04.22
18.04.-01.05.22

Saison B
Schneeparadies

29.01.-18.02.22
05.03.-18.03.22
02.04.-17.04.22

Saison C
Wellnesszeit

18.12.21-07.01.22
19.02.-04.03.22

Do-So
€ 147
€ 177
€ 191
So-Do
€ 133
€ 163
€ 177
ab 7 Nächten
€ 129
€ 159
€ 173
Wochenpreis
€ 903
€ 1.113
€ 1.211